اخبار و همایش ها
برگزاري همايش مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه 7 كشور در دانشگاه شيراز
27 بهمن 95

همايش يك روزه ي مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه 7 كشور در تالار دكتر مصطفوي دانشگاه شيراز برگزار شد. در اين همايش دكتر فرشاد خون جوش، استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و مدير مركز فناوري اطل ادامه...